Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ponad rok trwają starania władz miasta o realizację jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Ostródy. Już za kilkanaście tygodni, po długich staraniach Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza, dojdzie do wbicia pierwszej łopaty pod budowę wiaduktu, co da początek przełomowemu wydarzeniu w dziejach ostródzkiej komunikacji.

Rozmowy na temat budowy wiaduktu trwają kilkadziesiąt lat, a problemy komunikacji w naszym mieście zostały już opisane na wszystkie możliwe sposoby. Ponadto powstało kilka koncepcji budowy wiaduktu. Jednak miały one jeden wspólny mianownik – istniały jedynie w teorii.

Budowa wiaduktu to złożony problem składający się z wielu czynników: środowiskowych, własnościowych, a przede wszystkim finansowych. Wielomilionowe koszty inwestycji skutecznie blokowały każdą inicjatywę budowy obiektu. To się jednak zmieniło, bo miasto od kilku lat skutecznie dba o swoje finanse, racjonalnie inwestując w to, co rzeczywiście dla mieszkańców jest najważniejsze, bez zbędnych, niepotrzebnych i przesadzonych wydatków. Po gruntownej i przeprowadzonej na ogromną skalę modernizacji niemal wszystkich placówek szkolnych, po wybudowaniu żłobka, modernizacji stadionu lekkoatletycznego, po rewitalizacji kilkudziesięciu ulic, chodników, budynków i oświetlenia nadszedł wreszcie czas, by zająć się problemem wiaduktu.

Pierwszym krokiem do budowy wiaduktu było opracowanie koncepcji drogowej, co zrealizowano jeszcze w 2016 roku. Z uwagi na złożoność problemu potrzebne były również częste rozmowy i negocjacje z partnerami: PKP Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz z PKP Nieruchomości w Gdańsku. Równie ważne były rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, które najprawdopodobniej wesprze tę inwestycję finansowo. Mimo długich i trudnych rozmów udało się znaleźć porozumienie ze wszystkimi podmiotami. Przygotowane przez władze Ostródy koncepcje zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez spółki PKP, jak również przez inne podmioty. Takie działania otworzyły miastu drogę do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także założeń przetargowych do formuły „zaprojektuj i wybuduj”, co również zostało wykonane wiosną 2017 roku.

Historia tworzy się na naszych oczach. Dnia 2 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięto przetarg
na budowę wiaduktu. Wyłoniony wykonawca gwarantuje jakość i solidność popartą wieloletnim doświadczeniem w branży. Również tego samego dnia Rada Miejska w Ostródzie wykazała się dużą przychylnością, głosując za zwiększeniem budżetu na 2017 rok i zabezpieczając tym samym łącznie 26 mln zł na budowę obiektu oraz wydatki związane z kwestiami własnościowymi. Wykonawca musi w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej – ma na to 110 dni od dnia podpisania umowy. Na wybudowanie wiaduktu w Ostródzie będzie miał czas do grudnia 2018 roku.

Ostateczny koszt, jaki poniesie miasto, zależy również od decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które zdecyduje czy i ewentualnie w jakiej kwocie dofinansuje inwestycję, tym samym znacznie zmniejszając koszty po stronie samorządu. Władze miasta bardzo dziękują za dotychczasowe wsparcie Panu Ministrowi Jerzemu Szmitowi oraz Panu Ministrowi Zbigniewowi Babalskiemu. Ostróda jeszcze nigdy w historii nie była tak bliska zrealizowania tak przełomowej inwestycji.