Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ponad rok trwały starania władz miasta o realizację jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii Ostródy. Dnia 18 września br. Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz podpisał umowę z firmą BUDIMEX S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo- kolejowego. Korzystając z obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Burmistrz Najmowicz osobiście podziękował za wsparcie w realizację projektu.

Budowa wiaduktu to przełomowe wydarzenie w dziejach ostródzkiej komunikacji.

 

Pozostałe zdjęcia