Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446), zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.
Sesja odbędzie się 20.09.2017 roku o godzinie 12:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.

Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

Transmisja XXXVIII sesji Rady Miejskiej na żywo

 

Pozostałe zdjęcia