Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Dnia 30 grudnia 2016 r. miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszego w mieście żłobka samorządowego.  Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Oficjalnego otwarcia oraz przekazania symbolicznych kluczy Pani Dyrektor Hannie Jastrzębskiej dokonał Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz oraz Wicewojewoda Warmińsko- Mazurski Sławomir Sadowski. Dzieci swoją edukację w żłobku rozpoczęły 9 stycznia br. Opiekę znalazło 48 dzieci w wieku do 3 lat. Obiekt połączono łącznikiem z Przedszkolem Miejskim Nr 1. Samorząd Miejski pozyskał na ten cel dotację w kwocie 1 134 771 zł.

Pozostałe zdjęcia