Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia do uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior- WIGOR".

W ramach Dziennego Domu Pobytu "Senior- WIGOR" świadczone będą usługi:

- w zakresie aktywności ruchowej

np. ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia ruchowe, sportowo- rekreacyjne oraz zajęcia taneczne.

- rekreacyjno- intgracyjne

np. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. Andrzejki, Wigilia.

- kulturalne

np. zajęcia biblioteczne, spotkania z kultura, wyjścia do kina, muzeum, na wystawy.

- edukacyjne

np. warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne.

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie. Rozpoczął on woją działalność 1 grudnia 2016 r. w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 15.

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30- 15.30.

Więcej informacji pod numerem tel. 89 646 08 95 lub osobiście