Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego zalecane jest sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia czadem oraz wybuchu gazu i pożaru.

Treść komunikatu dostępna w załączniku.

 

Pozostałe zdjęcia