Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Polski prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca tego zagrożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które weszło w życie 28 grudnia 2016 r., nakazuje się m.in.:

- odosobienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie;

- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki;

- utrzymanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiornikow wodnych.

Nieprzestrzeganie ww. nakazów skutkować może nakładaniem kar pieniężnych w wysokości do 8 tys. zł.

*Więcej informacji znajduje się w załącznikach.

 

Pozostałe zdjęcia