Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W ramach prac inwestycyjnych zmodernizowano jezdnię o powierzchni 392 mb oraz chodnik o łącznej powierzchni 224 m². Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia ilości miejsc postojowych w okolicy przychodni o kolejne 10. Miejsca parkingowe zostały wykonane w ramach modernizacji nawierzchni ul. Kościuszki.

Łączny koszt inwestycji to blisko 170 000 zł.

Pozostałe zdjęcia