Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.
Sesja odbędzie się 25.10.2017 roku o godzinie 12:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.

W załaczniku program sesji.

Pozostałe zdjęcia