Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Przy ul. Łąkowej położono nowy  chodnik o łącznej długości 205 mb. Koszt tej inwestycji wyniósł 30 000 zł.

Pozostałe zdjęcia