Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ostródzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach od 14 listopada do 8 grudnia 2017 wykonywane będą prace związane z wymianą sieci wodociągowej pod ulicą Czarnieckiego, na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy 11 Listopada. W związku z powyższym, wschodnia część jezdni i chodnika ulicy Czarnieckiego, pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kolejową, zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów i pieszych. Spowoduje to konieczność zmian w organizacji ruchu w rejonie ulicy Jana Pawła II, drugiego przejazdu PKP i na ulicach przyległych.

Ruch pojazdów: będzie odbywał się objazdem w lewo poprzez ulice: Jana Pawła II – Pieniężnego – 11 Listopada – II przejazd (rysunek poniżej). Dla kierowców alternatywą może być także skorzystanie z III przejazdu PKP w ciągu ulicy Drwęckiej.

Ruch pieszych: wyłączenie wschodniego odcinka chodnika ul. Czarnieckiego (od ul. Sienkiewicza do końca muru okalającego tereny kościelne) wymagać będzie alternatywnego przechodzenia przeciwległym chodnikiem (po stronie zachodniej ulicy) aż do wysokości istniejącego przejścia dla pieszych na północnym krańcu planowanych robót.
 
Wyłączenie przejścia dla pieszych przez południowy wlot ul. Czarnieckiego (pomiędzy „Fiołkiem” a „Pasażem”- rysunek poniżej) wymagać będzie przeniesienia ruchu pieszych na pozostałe przejścia skrzyżowania.

 

Pozostałe zdjęcia