Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

14 listopada 2017 r. na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego ukazała się lista projektów z dofinansowaniem. Cieszy nas, że na liście projektów znalazł się projekt pod nazwą „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” złożony przez Gminę Miejską Ostróda.


W ramach projektu przewidziano m.in.:

  • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy;
  • wymianę 30 wiat przystankowych,
  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych,
  • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda,
  • modernizację oświetlenia ulicznego.

Projekt przyczyni się do poprawy komunikacji publicznej i infrastruktury rowerowej w mieście, a także poprawi on jakość życia ostródzian, jak i jej gości.

Partnerami projektu jest Powiat Ostródzki i Gmina Ostróda.

Koszt całkowity projektu: 20 423 902, 30 zł, z czego kwota dofinansowania sięga 14 032 167, 28 zł.