Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Dnia 14 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Zaprojektowanie Ogrodu Jakuba”. Konkurs zakładał opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleni na działce nr 120 obręb 7, zlokalizowanej przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Ostródzie- „Ogród Jakuba”.
W konkursie wzięli udział uczniowie Technikum Ogrodniczego Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Spośród zgłoszonych 8 prac konkursowych komisja wybrała zwycięski projekt- Jakuba Czubaka i przyznała dwa wyróżnienia dla Dominiki Śmiatacz i Agaty Segen. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Gratulujemy wszystkim laureatom i Radzie Osiedla Wzgórze św. Franciszka z Asyżu za zaangażowanie w projekt.

Pozostałe zdjęcia