Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Informuję, że w terminie 1 - 20 grudnia 2016 r. w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie,
ul. Bolesława Chrobrego 3, można składać Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Ostródzie. Karty zgłoszeń przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godz. godz. 10.00-15.30.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka osobiście, wraz
z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania i dokumentem potwierdzającym datę urodzenia dziecka.

Druk Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Ostródzie można otrzymać w:

- siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie, ul. Bolesława Chrobrego 3;

- Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 119);

- pobrać ze strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie pod adresem http://plm1.ovh.org/ oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 23 grudnia 2016 r.

 

   BURMISTRZ MIASTA

/-/ Czesław Najmowicz