Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zapraszamy do oglądania XL Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie – transmisja,

I część,

II część