Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W dniu 30 listopada 2017 r. podpisano dwie umowy na dofinansowanie projektów Gminy Miejskiej Ostróda ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Umowy dotyczą projektów: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie oraz Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Łączna wartość dofinansowania wynosi 14 959 245,28 zł.

Tytuł projektu:                        Zrównoważony transport miejski w Ostródzie

Całkowity koszt:                     20 423 902,30 zł

Dofinansowanie:                    14 032 167,28

W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych
  spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy (koszt 16 482 000 zł),
 • wymianę 30 wiat przystankowych (koszt 450 000 zł),
 • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych (koszt 86 100 zł),
 • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda (koszt 3 230 228,24 zł),
 • modernizację oświetlenia ulicznego (koszt 90 734,06 zł).

Wymienione działania mają przyczynić się do zwiększenia dostępności
do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców. Partnerem w realizacji projektu jest Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

Tytuł projektu:                        Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

Całkowity koszt:                     1 286 680,00

Dofinansowanie:                    927 078,00

W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • uruchomienie portalu, dzięki któremu w jednym miejscu zapewniona będzie możliwość załatwienia spraw od początku do końca drogą elektroniczną,
 • zakup kompleksowego oprogramowania do korzystania z e-usług,
 • rozbudowę i modernizację infrastruktury sprzętowej,
 • modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim,
 • przeszkolenie pracowników.

Wymienione działania mają przyczynić się do rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Ostródzie. Z dostępnych usług będzie można korzystać niezależnie od miejsca przebywania (np. bez wychodzenia z domu będzie można uzyskać wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, załatwić sprawy podatkowe).

Pozostałe zdjęcia