Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Od 13 grudnia nastąpiła zmiana organizacji ruchu na trasie Ostróda-Olsztyn. Wyznaczone zostały objazdy. Zamknięty zostanie most nad Kanałem Warmińskim w Starych Jabłonkach. W związku z tym na drodze krajowej nr 16 zmieniła się organizacja ruchu. Pojazdy ważące poniżej 15 ton pojadą przez Stare Jabłonki, cięższe - przez Olsztynek.

Zmiany na trasie Ostróda - Olsztyn mają obowiązywać przez niemal rok - do 30 listopada 2018 r. Dla pojazdów o masie do 15 ton wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki.

Pojazdy o masie powyżej 15 ton kierowane będą objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, następującymi drogami krajowymi: S7, S51 i DK51.

Zamknięcie mostu wynika z rozpoczęcia inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego. Istniejący obecnie obiekt, projektowany na ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 30 t, eksploatowany jest od 1975 r. i znajduje się obecnie w złym stanie technicznym.

W efekcie inwestycji powstanie obiekt o nośności 50 t, długości 130 m i szerokości 13,1 m. Na moście znajdzie się jezdnia o szerokości 7 m i chodnik o szerokości użytkowej 2x1,25 m.

Źródło: GDDKiA w Olsztynie