Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zapraszamy do oglądania XLI Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie

Transmisja na żywo.