Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W Parku Collisa przy ul. 3 maja powstał tor rowerowy i minirampa. Nowy tor będzie służyć mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Tor o długości powyżej 100 m składa się z ziemnych garbów i profilowanych ramp łukowych na zakrętach. Dodatkowo zaprojektowano minirampe o wymiarach: niższa 90 cm wysokości, 250 cm szerokości oraz 680 cm długości., wyższa o wymiarach takich samych jak niższa, lecz jej wysokość wynosi 1,70 cm.

Łączny koszt inwestycji to 148 000 zł.

Pozostałe zdjęcia