Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

17 stycznia 2018 r. miało miejsce podpisanie przez Gminę Miejską Ostróda umowy na realizację usług teleopiekuńczych w 2018 roku.

Wsparciem zostanie objętych 400 osób z województwa warmińsko-mazurskiego w wieku powyżej 60 roku życia. Otrzyma je po 20 osób w każdej z 20 uczestniczących gmin. Pomoc finansowa zostanie przekazana 20 gminom w formie dotacji celowej.

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w telefon oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar,) po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Usługi teleopiekuńcze są alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej oraz wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących.

Źródło: www.warmia.mazury.pl