Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw-aktualne nabory wniosków.

W spotkaniu uczestniczyć będą osoby chcące rozwinąć swoją formę, przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce: 22 lutego 2018 r., w godzinach 10.00-12.40.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

- przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 19 lutego 2018 r. do godz. 14.00,

- potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16, email: lpielblag@warmia.mazury.pl