Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zmieniałeś adres zameldowania albo zamieszkania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Warunkiem umożliwiającym głosowanie jest wpis w rejestrze wyborców.

Warto wcześniej sprawdzić czy nasze nazwisko znajduje się na liście osób z prawem do głosowania.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli osoba jest zameldowana  na pobyt czasowy, albo w ogóle nie posiada meldunku, to  taka osoba nie figuruje w rejestrze  i nie będzie mogła głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube: