Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018r., po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny ( JPK-VAT).

JPK-VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzeba jest m.in. założenie PROFILU ZAUFANEGO.