Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

MONITORING STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA OSTRÓDA NA LATA 2015 – 2025

W związku z prowadzonym monitoringiem realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015–2025 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat działań realizowanych w latach 2016–2017, zgodnych z wyznaczonymi celami strategicznymi.

Poniżej zamieszamy formularz ankiety z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie odpowiedzi do dnia 25 lutego 2018 r. drogą elektroniczną na adres: gadomska@um.ostroda.pl lub pocztową na adres: Urząd Miejski w Ostródzie, Zespół Rozwoju Lokalnego, ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda.

Na podstawie otrzymanych informacji opracowany zostanie raport z monitoringu Strategii.

Akieta monitorująca działania zgodne z wyznaczonymi celami strategicznymi podjęte w latach 2016 – 2017