Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

9 lutego 2018 r. wpłynęła oferta dotycząca modernizacji basenu w zakresie części 1 wewnętrznej-instalacyjnej w kwocie 7 995 000 zł brutto. Wykonawca zadeklarował wykonanie prac w terminie 199 dni od dnia podpisania umowy.

Oferta jest na etapie weryfikacji spełnienia warunków przetargu. Planowany termin oddania inwestycji pozostaje bez zmian.