Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Informujemy, że w terminie od 25.02.2020 r. do 17.03.2020 r. odbędą się
konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji plenerowej inwestycji
festiwalowej z wykorzystaniem następujących form:

a) zbieranie opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną;
b) minimum jedno publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami;
c) badanie ankietowe w formie pisemnej i on-line;
d) panel obywatelski.

Konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców Ostródy oraz obejmują
swoim obszarem całą Gminę Miejską Ostróda.

Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Miasta Ostróda i będą
przeprowadzane przez urzędników Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 

Formularz konsultacji - opinie: https://www.interankiety.pl/a/infrastrukturafestiwalowaopinie

 

Formularz konsultacji_opinie

Informacja o przebiegu konsultacji_infrastruktura festiwalowa