Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Burmistrz Miasta Ostróda zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Ostróda na
lata 2019-2025".

Konsultacje odbywają się w formie pisemnej i ustnej poprzez:

1. formularz elektroniczny do wypełnienia online: link do formularza
https://www.interankiety.pl/i/zv5ygw4v

2. formularz do pobrania i przesłania na adres e-mail:
konsultacje.mpr@um.ostroda.pl

3. formularz do pobrania i złożenia w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

4. bezpośrednie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu
10.09.2019 r. o godz. 16:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Termin, w którym prowadzone będą konsultacje to 4-17.09.2019 r.

Szczegółowe i pomocne informacje poniżej


Informacja o przebiegu konsultacji

projekt_STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA OSTRÓDA na lata 2019-2025

Formularz konsultacji

RAPORT_częściowy 18.09.2019

Zał. nr 3_Raport_wyniki z formularza online

Raport z konsultacji-końcowy 24.09.2019