Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Informujemy, że w terminie od 25.02.2020 r. do 31.10.2020 r. odbędą się
konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza
"Polska Górka".

Konsultacje będą realizowane przy wykorzystaniu następujących form:
a) spotkania konsultacyjne - minimum 3;
b) warsztaty konsultacyjne - minimum 1
c) badanie ankietowe w formie pisemnej i on-line;

Konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców Ostródy oraz obejmują
swoim obszarem całą Gminę Miejską Ostróda.

Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Miasta Ostróda i będą
przeprowadzane przez urzędników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.