Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Ostródy do udziału w konsultacjach
społecznych, których przedmiotem jest projekt skateparku.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, w szczególności dzieci
i młodzieży, w sprawie projektu skateparku, w tym jego wyposażenia,
elementów technicznych i funkcjonalności.

Konsultacje przebiegać będą:

- do dnia 15.01.2020 r.
- w formie spotkań konsultacyjnych
- w formie dyżurów konsultacyjnych
- poprzez zbieranie opinii drogą elektroniczną
- w formie pisemnej

W konsultacjach weźmie udział firma, która zaprojektuje i wykona
dokumentację techniczną skateparku.

Pierwsze spotkanie spotkanie konsultacyjne z udziałem wykonawcy projektu,  
odbędzie się:

20.12.2020 r. piątek
godzina 16:00
Amfiteatr (sala prób na górze)
SPOTKANIE KONSULTACYJNE

O kolejnych terminach będziemy informować co najmniej siedem dni wcześniej.

Serdecznie zapraszamy

Raport końcowy_projekt skateparku_14.02.2020