Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


 

Aby korzystać z portalu należy posiadać konto użytkownika.  Rejestracja jest darmowa. Przy tworzeniu konta musimy podać swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP oraz adres e-mail.

Za pośrednictwem portalu możliwa jest komunikacja z organami administracji publicznej zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców.

Strona główna portalu to: www.epuap.gov.pl

Co z podpisem elektronicznym?

Złożenie pisma za pośrednictwem ePUAP nie wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamiast niego możemy posłużyć się profilem zaufanym. Jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

W jaki sposób uzyskać zaufany profil?

Po pierwsze, należy zalogować się na platformie ePUAP (osoby nie posiadające jeszcze konta, powinny je utworzyć). Drugim krokiem jest wypełnienie wniosku o założenie profilu, trzecim zaś - potwierdzenie tożsamości. W tym celu w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z punków potwierdzających. Jeżeli tego nie zrobimy, to po upływie tego terminu wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Osoby posiadające podpis elektroniczny powinny zalogować się na platformie ePUAP, wypełnić wniosek o założenie profilu, a następnie potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanym certyfikatem.

Jak posługiwać się zaufanym profilem?

Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wybieramy usługę, z której chcemy skorzystać np. dofinansowanie zakupu podręczników. Następnie wypełniamy wniosek i podpisujemy go profilem zaufanym. Tak wypełniony wniosek wysyłamy on-line do urzędu.

Jakie sprawy załatwimy on-line?

Poniżej przedstawiamy przykładowe sprawy, jakie możemy załatwić za pomocą platformy bez wychodzenia z domu:

  • deklaracja na podatek od nieruchomości;
  • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  • dofinansowanie zakupu podręczników;
  • dopisanie do spisu wyborców;
  • licencja na przewóz osób taksówką osobową;
  • nadanie numeru porządkowego nieruchomości;
  • nadanie/zmiana numeru PESEL;
  • odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego;
  • odwołania i zażalenia;
  • opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.