Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior +

17 lutego 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+. Celem funkcjonowania placówki jest wsparcie nieaktywnych zawodowo osób powyżej 60 roku życia. Gmina Miejska otrzymała na ten cel dotację w wysokości 258 000 zł.

W ramach Dziennego Domu Pobytu "Senior- WIGOR" świadczone są usługi:

- w zakresie aktywności ruchowej (np. ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia ruchowe, sportowo- rekreacyjne oraz zajęcia taneczne),

- rekreacyjno- intgracyjne (np. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. Andrzejki, Wigilia),

- kulturalne (np. zajęcia biblioteczne, spotkania z kultura, wyjścia do kina, muzeum, na wystawy),

- edukacyjne (np. warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne),

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie. Rozpoczął on swoją działalność 1 grudnia 2016 r. w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 15.

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30- 15.30.

Więcej informacji pod numerem tel. 89 646 08 95 lub osobiście