Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Podjęto stosowne działania mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom tworzenie nowych miejsc pracy. Jednym z takich działań jest między innymi wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Beneficjentami są przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na inwestycje zwiększające poziom zatrudnienia na terenie miasta Ostróda. Zwolnienia nie dotyczą przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą w zakresie handlu wielkopowierzchniowego, przedsiębiorcy posiadający zadłużenie względem Gminy Miejskiej Ostróda, a także posiadacze nieruchomości przeznaczonych pod wynajem.

Przedmiotami opodatkowania objętymi zwolnieniem będą nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które powstały w wyniku rozbudowy, odbudowy bądź nadbudowy, co ma na celu z jednej strony odciążenie inwestorów w okresie pierwszych dwóch lat kiedy to ponoszą największe nakłady na budowę, a z drugiej zapewnienie Gminie Miejskiej Ostróda wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w dłuższej perspektywie.

Uzyskanie zwolnienia uzależnione jest od spełnienia wymogów przewidzianych w załączniku uchwały.