Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert dostępne są pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4935/wyniki-otwartego-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-miejskiego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-rok-2020.html

czytaj więcej