Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Art 2

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szczegółowe informacje na załączonej grafice. Treść Uchwały: Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza. Na...

czytaj więcej