Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na stronie Biuletynu Informacji publicznej pojawiło się ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej na 2019 rok. Szczegóły wraz z załącznikami do pobrania pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4158/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-i-dzialalnosci-charytatywnej-na-2019-rok.html