Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie przypomina o obowiązku dokonania opłaty (I raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2019

w terminie do 31 stycznia 2019r.

 Opłaty należy dokonać w kasie ( w poniedziałek 9.30-15.30, wtorek-piątek 8.00-13.00) Urzędu Miejskiego w Ostródzie

lub na rachunek: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu punktu sprzedaży oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie za pośrednictwem:

- maila  a.gestwicka@um.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl,

lub okazać w pokoju 104 tutejszego Urzędu Miejskiego.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 , jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Miejskiego po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

 

Wykaz niezbędnych pism do pobrania znajduje się na stronie: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/3486/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-z-przeznaczeniem-do-spozycia-w-miejscu-i-poza-miejscem-sprzedazy.html