Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

Zaproszenie

 

Burmistrz Miasta Ostróda serdecznie zaprasza na szkolenie „Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostróda oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, które odbędzie się

dnia 28 stycznia 2019r. godzina 18.00 w Centrum Kultury – ZAMEK - sala reprezentacyjna, ul. Adama Mickiewicza 22 w Ostródzie

Program szkolenia:

  • omówienie dokumentów koniecznych do ubiegania się o zezwolenie pierwsze i kolejne na sprzedaż alkoholu,

-zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane dokumenty, opłaty za zezwolenia) – procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na terminowość i kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków

  • konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym w świetle obowiązujących aktów prawnych,

  • wygaszanie i cofanie zezwolenia – zasady karencji w uzyskaniu nowego zezwolenia,

  • omówienie zasad i zakres prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wskazanie organów uprawnionych do dokonywania przedmiotowych kontroli,

  • zapewnienie porządku publicznego w najbliższej okolicy punktu sprzedaży alkoholu,

  • Uchwały Rady Miejskiej: limity zezwoleń i zasady usytuowania na terenie miasta Ostróda miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  • przekazywanie informacji do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej odnośnie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez: pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, którzy zajmują się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.