Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W związku z powtarzającymi się przypadkami samowolnego wyłączania zasiliania oświetlenia ulicznego przez osoby nieuprawnione Komenda Straży Miejskiej w Ostródzie informuje, iż w przypadku ustalenia sprawcy tego czynu zabronionego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne przewidziane w Kodeksie Wykroczeń w art. 79§ 2. W związku z zaistniałą sytuacją Straż Miejska w Ostródzie będzie instalować urządzenie rejestrujące w miejscach, w których może dochodzić do ww. sytuacji.