Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Informacje o konkursie: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4249/1,konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2019.html