Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Informacje o konkursie znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4248/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2019.html