Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2019

Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4299/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019.html