Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna informacja znajduje się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4315/informacja-o-wynikach-i-przyznanych-dotacjach-dla-klubow-sportowych-przeznaczonych-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-w-roku-budzetowym-2019.html