Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 12 kwietnia 2019r. do dnia 3 maja 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

  1. Działka nr 7/7, o powierzchni 127 m2, zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym, o powierzchni użytkowej 88,76 m2.

  2. Położona w obrębie 6 m. Ostródy przy ul. Kazimierza Pułaskiego.

  3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkalno-usługowe(S3MU2).

  4. Księga wieczysta nr EL1O/00038006/0.

5. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się kamienice mieszkalne wybudowane na początku ubiegłego wieku oraz budynki gospodarcze. Dojazd ul. Kazimierza Pułaskiego posiadającą nawierzchnię asfaltową. Nieruchomość leży w podwórzu, dojazd do budynku jest utrudniony (droga wąska, ograniczona ścianą kamienicy i murem). Budynek użytkowy wybudowany został w roku 1924 ubiegłego wieku, w technologii tradycyjnej – murowanej. Przed wojną budynek pełnił funkcję magazynu pobliskiej drukarni. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zadaszonym jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie o wymiarach 10,90 m x 7,96 m. Powierzchnia użytkowa 86,76 m2. Powierzchnia zabudowy 108 m2. Stan techniczny wg. oględzin dokonanych w dniu 11.03.2019r. określa się jako słaby, standard wykończenia pomieszczeń jako niski.

6. Cena 45.300,00 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm.).

7. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) - nie dotyczy

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.