Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna treść informacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4336/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-zlozonej-oferty-realizacji-w-roku-budzetowym-2019-zadania-publicznego-z-zakresu-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-oraz-rozwoju-turystyki-w-ostrodzie-pt.-organizacja-regat-zeglarskich-na-akwenie-jeziora-drweckiego.html