Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2019 zadania publicznego pt. "XV Miejskie Dni Rodziny"

Wszystkie informacje dostępne pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4355/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-zlozonej-oferty-realizacji-w-roku-budzetowym-2019-zadania-publicznego-pt.-xv-miejskie-dni-rodziny.html