Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wszystkie informacje i dokumenty dostępne pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4424/informacja-o-wynikach-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-zadanie-3.4..html