Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wszystkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4455/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-programu-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019..html