Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4460/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019-ogloszony-15.5.2019-r.html