Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4496/prowadzenie-profilaktycznej-dzialalnosci-edukacyjnej-szkoleniowej-treningowej-w-zakresie-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-przeciwdzialania-narkomanii-w-szczegolnosci-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-prowadzenie-pozalekcyjnych-zajec-sportow-wodnych..html