Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Pełna informacja znajduje się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4511/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofer-z-dnia-27.6.2019-r..html