Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Ostróda, dnia 3 września 2019 r.

 

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

 

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych
w roku budżetowym 2020

 

 

Propozycje zadań publicznych należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 119), w terminie do dnia 30 września 2019 r.

 

Druk zgłoszenia propozycji zadania publicznego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda pod adresem:

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/748/organizacje-pozarzadzowe.html


(zakładka: organizacje pozarządowe => formularze => Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu miasta Ostródy) lub można go pobrać u inspektora ds. społecznych (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 115).

 

W terminie 14 dni od podjęcia przez Radę Miejską w Ostródzie uchwały w sprawie budżetu miasta Ostróda na rok 2020, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda, podana zostanie do publicznej wiadomości informacja dotyczącą nowych zadań publicznych, które zostały zgłoszone i przeznaczone do wykonania przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w roku budżetowym 2020.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Miasta Ostróda

                                                                                                                      Zbigniew Michalak